Bułgaria - Historia i polityka

    Bułgaria posiada bardzo interesującą oraz bogatą historię. O jego obliczu decydowali, Trakowie, Rzymianie, Słowianie, Protobułgarzy, Bizantyńczycy, Grecy, Celtowie, starożytni Macedończycy, Turcy. Dzieje tego kraju to na przemian lata świetności oraz lata upadku.
    Ludy Trackie zamieszkiwały te tereny w starożytności. Zostawili po sobie wiele skarbów kultury, chociażby słynny Grobowiec z Kazanłyku. Na przełomie starej i nowej ery Tracy zostali podbici przez Rzymian    . Mniej więcej w VI w, na tych ziemiach pojawili się Słowianie, a dwa wieki później rządziły tu plemiona Protobułgarów. Państwo Bułgarskie powstało w 681 r. Zostało założone przez Asparucha. W przeddzień Zielonych Świąt 25 maja 864 r, Chan Borys I Michał, został ochrzczony przez duchowieństwo greckie. Swoje imię otrzymał na cześć cesarza bizantyjskiego. Powstało wtedy potężne państwo ze stolicą w Plisce. Trwało od 681 do 1018 roku, kiedy teren Bułgarii ostatecznie został podbity przez Bizancjum. Pod ich władzą było do 1185 r. Drugie państwo istniało w latach 1186 - 1396. Następnie przerodziło się w państwo osmańskie.
    Po klęsce Turcji w wojnie z Rosją, 3 marca 1878 r. sporządzono traktat pokojowy w San Stefano. Przewidywał on utworzenie Wielkiej Bułgarii, która wciąż była państwem bułgarskim, ale bez prawa stacjonowania w niej wojsk tureckich. W granicach wielkiego państwa bułgarskiego, poza Bułgarią, miały się znajdować Macedonia bez Salonik oraz Tracja. 3 marca, dzień zakończenia wielowiekowej tureckiej okupacji ziem bułgarskich, stał się świętem narodowym kraju.
    Wskutek wojen bałkańskich, które trwały w latach 1912-1913, Bułgaria utraciła znaczną część swojego terytorium. Przyczyniło się to do tego, że przystąpiła do I wojny światowej po stronie państw centralnych. Wojna ta zakończyła się niestety klęską, a Bułgaria straciła swoje krótkotrwałe zdobycze terytorialne. Najboleśniej odczuła brak dostępu do Morza Egejskiego.
W 1944 roku kraj został zajęty przez Armię Czerwoną. Spowodowało to obalenie monarchii oraz ustanowienie republiki ludowej. Powstała ona w 1946 r, potem objęła władzę Bułgarska Partia Komunistyczna.
    Bułgaria była Członkiem Układu Warszawskiego oraz RWPG. W listopadzie oraz grudniu 1989 r. masowe demonstracje wpłynęły na utworzenie demokratycznej republiki parlamentarnej. Pierwsze wolne wybory odbyły się 13 października 1991 r. Do NATO Bułgaria przystąpiła 29 marca 2004 r. Od 1. stycznia 2007 r. Bułgaria należy do krajów Unii Europejskiej. Rząd bułgarski stara się o wejście do strefy szengen. Stolicą Bułgarii jest Sofia.