Teneryfa - Informacje praktyczne

Czas lokalny

Na wyspie obowiązuje strefa czasowa Universal Time Clock (UTC) , co oznacza, że od czasu obecnego w Polsce musimy odjąć godzinę. Jeśli u nas w kraju jest godzina 12, to na Teneryfie mamy godzinę 11.

Elektryczność

Prąd zmienny 220 V (50 Hz) - gniazdka standardowe.

Waluta
Na wyspie obowiązującą walutą jest EURO.

Język urzędowy:
Językiem urzędowym jest hiszpański, natomiast bez większych problemów porozumiemy się w języku angielskim i niemieckim.

Formalności wizowo-paszportowe
Ze względu na to, iż Hiszpania podobnie jak Polska jest państwem członkowskim UE podczas podróży wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Należy pamiętać, że osoby, które podróżują z paszportem muszą mieć ważny ten dokument minimum 3 miesiące od powrotu do kraju.