Bułgaria - Warunki naturalne

Położenie:

    Bułgaria obejmuje obszar starożytnej Tracji, Macedonii, Dacji i Mezji. Kształtem przypomina prostokąt o naturalnych granicach. Wyznaczają je od wschodu Morze Czarne, od północy Dunaj i Równina Naddunajska, od zachodu pasma Riły i Pirinu oraz od zachodu góry Rodopy i Nizina Górnotracka. Wnętrze kraju dzieli na pół pasmo Bałkanów Wschodnich, zwane Starą Płaniną. Jest to łańcuch górski, który ciągnie się z wschodu na zachód. Usiany jest tysiącem jezior. Lasy porastają rozległe tereny Bułgarii. Wiążą się z nimi mity i liczne legendy. Poza wszystkim znanym krajobrazom możemy zobaczyć strome wąwozy, płytkie rozlewiska, głębokie doliny
    Powierzchnia kraju wynosi ok. 111 000 km2. W porównaniu do Polski jest to kraj trzykrotnie mniejszy. Graniczy od północy z Rumunią, od zachodu z Serbią i Czarnogórą oraz z Macedonią, od południa z Grecją i Turcją..
Granica morska z wybrzeżem Morza Czarnego wynosi 350 km. Granica lądowa to łączna długość 2261 km, biegnie wzdłuż Dunaju, którego odcinek ma prawie 640 km.

Ukształtowanie terenu:

    Bułgaria ze względu na rzeźbę terenu porównywana jest do przekładańca. Od południa po północ tereny równinne przeplatają się w mniej więcej równych odstępach z pasmami górskimi. Na północy ciągnie się pagórkowata Równina Naddunajska, która przechodzi w Starą Płaninę na południu. Na południowym wschodzie rozpościera się Nizina Górnotracka, a na zachodzie wysokie łańcuchy Rodop. Najbardziej wysunięte regiony na wschód także są mocno pofałdowane. W niektórych miejscach stromo opadają do Morza Czarnego.
    Prawie połowę Bułgarii zajmują niziny. Pozostała część to góry. Średnia wysokość terenu wynosi 470 m n.p.m. Ponad 40 % obszaru kraju leży powyżej 600 m n.p.m.
    Najwyższy szczyt Bułgarii to szczyt Musała w paśmie gór Riła. Jego wysokość to 2925 m n.p.m. Jednocześnie jest najwyższym punktem Półwyspu Bałkańskiego. Wznosi się w pobliżu ośrodka narciarskiego Borowiec.
    Należy zwrócić również uwagę na wiele malowniczych formacji skalnych, jak np. piramidy z piaskowca w okolicach Mełnika, na południowo - zachodnich stokach gór Pirin czy skałki w Bełogradcziku, które znajdują się na zachodnich stokach Starej Płaniny. Bułgaria ma także jeden z najciekawszych systemów jaskiń w Europie.